DOLLE er FSC® og PEFC™ certificeret

At være FSC og PEFC certificeret indebærer nogle procedurer, som skal overholdes. Lavpraktisk er det lige fra kvalitetstjek ved modtagelse af en vare, oprettelse af styklister og ordrer, til fakturering af det færdige produkt. Formålet med disse procedurer er at sikre sporbarheden – og det er netop det, det hele handler om. Procedurerne er vores måde at sikre, at vi altid kan spore træet tilbage i systemet – og dermed sikre at det træ, vi køber og sælger er bæredygtigt træ og bæredygtig skovdrift.

Sporbarhed - det er det, det hele handler om!

 

Hvad betyder FSC og PEFC ?

FSC

FSC (Forest Stewardship Council®) er en international non-profit mærkningsordning til bæredygtigt træ. I en FSC skov bliver der ikke fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn m.m. Yderligere information kan findes på www.fsc.dk.

 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes™) er et netværk for gensidig anerkendelse af nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift. PEFC bakkes op af mange forskellige organisationer repræsenterende skovbruget, træindustrien, træhandlen, staten, NGO’er m.fl. Yderligere information kan findes på www.pefc.dk.