Hvad betyder U-værdi, hvordan beregnes den og hvordan bruger DOLLE U-værdien?

Alle DOLLEs lofttrapper og skunklemme har en testet U-værdi, som kan findes under hvert produkt. Kort fortalt viser U-værdien hvor meget varme der strømmer gennem produktet.

Lav U-værdi = God isolering = Mindre varmetab


Hvad er en U-værdi?

U-værdi er et udtryk der bruges når der tales om isoleringsevnen i en bygningsdel eller en konstruktion. Det kan f.eks. være i en ydervæg, en lofttrappe mm. Jo bedre isoleret, jo lavere vil U-værdien være. Altså viser U-værdien hvor godt isoleret den pågældende konstruktion er.

U-værdien kaldes også for transmissionskoefficienten. Den bliver målt i enheden W/m2*K (watt pr. kvadratmeter pr. varmegrad).

U-værdien angiver varmemængden, målt i Wh, der strømmer igennem 1 m2 af konstruktionen på 1 time, når temperaturforskellen mellem den indvendige og udvendige side er 1 oC.


Sådan beregnes en U-værdi

En U-værdi bliver oftest udregnet af en bygningskonstruktør eller ingeniør, da det er en relativ kompleks beregning.

Formlen for at udregne en U-værdi lyder således:
1 divideret med bygningsdelens samlede isolans.

For at forklare det lidt bedre:
En bygingsdel – det kan f.eks. være en lofttrappe, består som regel af forskellige materialer, der har forskellige tykkelser og som ligeledes er isoleret forskelligt. Alle materialer skal have beregnet isoleringsevnen, for at en U-værdi kan beregnes af hele bygningsdelen.

Isoleringsevnen beregnes ud fra materialets tykkelse divideret med materialets varmeledningsevne.


Sådan tester DOLLE U-værdien

Vi går rigtig meget op i, at vores produkter er godt isolerende. Vores lofttrapper og skunklemme har nogle af markedets laveste U-værdier og produkterne bliver testet som bygningskomponenter – ligesom døre og vinduer. En lavere U-værdi, viser en større isoleringsevne.

Vi nøjes ikke kun med at beregne U-værdien, vi tester den også. Normalt testes lofttrapper og skunklemme kun i centrum af lemmen, som også typisk er det sted der giver det mest positive resultat. DOLLE tester isoleringsevnen på hele lemmens overfladen. Derved får vi den faktiske U-værdi.