Vedligeholdelse af trapper

Oliebehandling af trin og Håndlister

Gulvolie kan anvendes på alle ubehandlede, ludbehandlede, nyslebne eller nye overflader fortrinsvis i træ. Gulvolie giver træet en flot silkemat, slidstærk, smuds og væskeafvisende overflade. Olien beskytter i dybden af træet og sikrer derved en nem og rengøringsvenlig overflade, som i tilfælde af slitage, hurtigt kan komme til at se ud som ny igen. Gulvolie hvid anvendes på lyse træsorter, hvor den forstærker træets naturlige lyse farve, hvorimod Gulvolie natur typisk anvendes på mørkere træsorter, hvor den tillader de gyldne toner at træde frem.

 

Oliebehandling af ubehandlede trapper

En oliebehandling giver en flot silkemat, smuds- og væskeafvisende overflade. De emner der skal oliebehandles, kan med fordel afvaskes med en klud, hårdt opvredet i lunkent vand, så evt. pudsestøv fjernes. Inden oliebehandlingen skal emnerne være helt tørre. Foretag oliebehandlingen ved ca. 18°C. Anvend f.eks.Trip Trap Gulvolie natur eller hvid.

 

1. Ved Gulvolie hvid rystes dunken med olie godt inden brug og under hele behandlingen, så de hvide pigmenter ikke bundfældes.

2. Påfør olien med svamp eller lignende i et jævnt lag. Lad olien trække ind i ca. 5-10 min. Opstår der tørre pletter påføres mere olie.

3. Overskydende olie fjernes med en klud.

4. Emnerne poleres nu med en hvid 3M scrubber, til overfladen føles mættet. Jo kraftigere der poleres, jo bedre bliver resultatet. Der må ikke ligge overskydende olie tilbage. Overfladen må ikke virke våd. Fortsæt indtil alle emner er behandlet med olie.

5. Efter ca. 6-8 timer efterpoleres emnerne med en hvid scrubber evt. påmonteret en klud. 

6. Trappen kan samles, monteres og tages i brug med forsigtighed efter 24 timer.

7. Lad ikke overfladen komme i forbindelse med vand under oliens hærdning i ca. 3-5 dage.

8. Værktøj kan rengøres med Oliefortynder.

OBS! Olieklude, svampe og polerepad osv. lægges i vand eller i lufttæt beholder straks efter brug, da der er risiko for selvantændelse.

Ludbehandling af ubehandlede trapper i nåletræ

En ludbehandling af nåletræ standser træets naturlige gulningsproces, og bevarer træet lyst. Luden starter en kemisk proces, som i nogle tilfælde midlertidig kan fremkalde unaturlige farvenuancer i træet. Disse nuancer vil aftage og efter 6-12 uger helt forsvinde. Luden er tilsat hvide farvepigmenter, for hurtigere at opnå den lyse effekt. Luden beskytter ikke træet mod slid og tilsmudsning. Trappen må derfor ikke bruges før ludbehandlingen er efterbehandlet med gulvolie.

Ludbehandling af nåletræ

Nåletræslud må ikke anvendes på andre træsorter end fyr og gran. Ludbehandling af trappen foretages før trappen samles og monteres. Anvend f.eks. Trip Trap Nåletræslud. De ubehandlede emner skal være rene og tørre før påføring af luden. Brug beskyttelseshandsker og briller under arbejdet.

 

1. Dunken med lud rystes kraftigt. Luden hældes op i en plasticspand. Husk at få alle hvide pigmenter med. Luden omrøres med jævne mellemrum, så de hvide pigmenter ikke bundfældes, og et ensartet resultat opnåes.
2. Sæt tape på enderne af trinene 1 cm ind for at undgå trærejsning og dermed senere problemer med montagen.
3. Påfør luden med en nylonpensel ufortyndet i et jævnt lag i træets åreretning, hele vejen rundt.
4. Emnerne stilles til tørring i min. 8 timer ved 20°C.
5. Når træværket er helt tørt, fjernes synlige kalkpigmenter fra overfladen. Dette kan ske med en klud hårdt opvredet i vand. Emnerne stilles til tørre i min. 24 timer. Til efterbehandling anbefales Gulvolie Hvid.
6. Værktøj rengøres med vand.

Rengøring og vedligeholdelse af oliebehandlede overflader

Rengøring
Ved daglig rengøring af lakerede eller malede overflader tørres disse over med en fugtig klud hårdt opvredet i varmt vand. Det er vigtigt at der bruges så lidt vand som muligt. Skal trappen vaskes anvendes en sæbe specielt beregnet til lakerede overflader f.eks Trip Trap Laksæbe (se blandingsforhold på etiketten).


Grundrengøring
Hvis trappen er blevet forsømt eller er blevet meget snavset, rengøres der med f.eks. Trip Trap Trærens blandet i vand (se blandingsforhold på etiket). Fremtidig vedligehold med lakpleje Lakerede overflader kan vedligeholdes med lakplejemidler f.eks. Trip Trap Lakpleje. Trip Trap Lakpleje fås i en mat og blank udgave. Lakplejen styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og ridser og derved forlænger træets levetid. Trip Trap Lakpleje er selvfjernende ved den næste påføring og opbygger derfor ikke et tykt lag på overfladen. Påføres efter behov.
Den lakerede overflade vaskes grundigt med Trip Trap Trærens (se blandingsforhold på etiket) til den er helt ren. Herefter skal overfladen tørre fuldstændigt inden Trip Trap Lakpleje påføres. Den koncentrerede Lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden bliver snavset, skylles denne i rent vand og vrides hårdt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere lakpleje. Lad trappen tørre i ca. 30 min. før den tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.

 

Pletfjerning
Vanskelige pletter kan fjernes med f.eks. Trip Trap Træpletfjerner. Spray pletfjerneren direkte på pletten og lad det sidde et øjeblik for at opløse den. Om nødvendigt gentages behandlingen. Væske, som er trukket dybere ind i træets overflade, kan fjernes ved at slibe træet let med groft sandpapir, hvilket dog kræver en efterfølgende polering med sandpapir korn 320, samt efterfølgende oliebehandling på det slebne område - se grundbehandling med olie. En evt. reparation vil kunne ses indtil trappen har været i brug og vasket nogle gange. Fremtidig vedligehold med olie Den fremtidige oliepleje med f.eks. Trip Trap Plejeolie eller Plejepasta foretages før gennemslid af den olierede overflade. Før trappen behandles med Plejeolie eller -pasta, rengøres den med Trip Trap Trærens (se blandingsforhold på etiket). Vær sikker på, at trappen er helt tør før oliebehandlingen. Plejeolie eller -pasta påføres med klud. Olien poleres ned i træet umiddelbart efter påføringen. Gentag evt. behandlingen, hvis det er nødvendigt. Træet skal være helt mættet og have en silkemat overflade. Anvend fnugfrie bomuldsklude eller hvide polerpads til formålet.

Der må ikke efterlades overskydende olie på overfladen, idet det vil danne blanke skjolder. Efter ca. 4-5 timer (ved 18-20°C) kan trappen igen tages i brug. Efter 48 timer kan trappen atter rengøres med f.eks. Trip Trap Natursæbe natur eller hvid. 

OBS! Grundet risiko for selvantændelse skal klude og pads vædet med olie skylles i vand og bortskaffes i lufttætte beholdere eller brændes umiddelbart efter brug.