Vedligeholdelse af lofttrappe / loftlem

En lofttrappe/loftlem med stige kræver normalt ikke nogen form for vedligeholdelse ud over almindelige rengøring med en klud hårdt opvredet i sæbevand efter behov. Dog kan man ved en relativ lille indsats holde trappens funktioner intakte.

 

Stige

Træstiger efterses for fugt og råddannelser på trin og vanger. Stigen kan gøres ren med en klud hårdt opvredet i sæbevand. Der må ikke efterlades vand på stigen. Stiger i aluminium rengøres ligeledes med en klud hårdt opvredet i sæbevand.

 

Lem

Rengøres med en klud hårdt opvredet i sæbevand. Falder loftlemmen for hurtigt ned, er der mulighed for at stramme fjederen op ved at afkorte/flytte den kæde eller lignende der sidder ved karmen i den øvre ende. Ligeledes kan placeringen af låsens slutblik efterjusteres, så lemmen forbliver hel tæt. De to skruer løsnes og blikket justeres lidt op eller ned.

 

Hængsler og låsebeslag

Disse kan med fordel renses og smøres med syrefriolie.

 

Tætningslister

Efterse og rengør for eventuel snavs, som fjernes med en klud hårdt opvredet i sæbevand.