Brandklassificerede skunklemme fra DOLLE

BD står for branddrøje bygningsdele og er en brandklasse, der skal kunne modstå brand. Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå brand, f.eks. betyder BD30, at konstruktionen kan modstå brand i 30 minutter. DOLLE leverer skunklemme med brandklassificering, som er modstandsdygtig i op til 60 minutter gældende for både Dansk og Europæisk klassificering.