UDVIKLING

Hos Dolle sætter vi en ære i at udvikle funktionelle, moderne og æstetiske kvalitetsprodukter, der som minimum lever op til gældende standarder og kodekser for praksis i branchen. Vi opretholder et konstant fokus på at udvikle nye produkter og modeller, ligesom vi naturligvis tester alle produkter grundigt, før lanceringen på markedet. 

 

BRUGERDREVET DESIGN 

Vi søger at inddrage interessenter i vores produktudvikling. Der er mange interessenter - håndværkere, distributører og slutbrugere -  i vores værdikæde og vi er glade for at inkludere dem i processen og er åbne for deres forslag, kommentarer og feedback. Vi mener, at den bedste løsning skabes gennem en tæt dialog med vores interessenter for at indarbejde deres input og gode idéer til produktudviklingsprocessen. 

 

AFPRØVNING AF NYE IDÉER 

Hos Dolle sætter vi vores kollegers kreative ideer og input højt, og vi afskriver aldrig en god idé, før vi har testet dens salgbarhed. Vi anvender principperne for "Rapid Prototyping"  så nye idéer på tegnebrættet hurtigt omdannes til handling. "Rapid Prototyping" er simpelthen at sikre, at vi producerer brugbare modeller, der kan illustrere principperne i de nye ideer inden for en meget kort tidsramme. Modellerne laves i fx. pap, træ, piberensere og så videre, så vi ikke spilder en betydelig mængde tid på sourcing af specifikke materialer; på dette tidlige idéstadiet af processen. Hvis modellerne har potentiale forfølger ideen og skaber vi 3D-tegninger og prototyper for at teste form og funktion samt tage hensyn til alle relevante aspekter, produktionsfasen iværksættes. 

 

IGANGVÆRENDE KVALITETSTEST 

Før lancering af vores produkter, tester vi dem altid grundigt for at sikre, at de opfylder lovkrav, standarder og retningslinjer, industriens såvel som vores egne kvalitetskrav. Vi udsætter produkterne for forskellige typer af tests, såsom lufttæthedstest på loftstrapper, styrketest på alle typer af trapper, gentagelsestest på, for eksempel lukkemekanismer, hængsler og lignende, samt trækprøvning og styrke testning på vores gelændersystemer.