Stål og Brandklassificerede lofttrapper fra DOLLE

BD står for branddrøje bygningsdele og er en brandklasse, der skal kunne modstå brand. Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå brand, f.eks. betyder BD30, at konstruktionen kan modstå brand i 30 minutter. DOLLE leverer lofttrapper med brandklassificering, modstandsdygtig i op til 120 minutter gældende for Europæisk klassificering.Branddrøje bygningsdele (BD) er en brandklasse, der skal kunne modstå brand, men som helt eller delvist kan være fremstillet af brændbare materialer. Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå brand, f.eks. betyder BD-120, at konstruktionen er brandsikker i 120 minutter.

Brandklassificeret trapper

Se vores anbefalinger til vedligeholdelse af vores produkter. Læs mere