DOLLE Brandklassificeret lofttrapper

DOLLE har et bredt sortiment af brand klassificerede lofttrapper. Vi har såvel BD 30 & 90, samt BS 60 & 120 lofttrapper.

BD & BS klassificerede lofttrapper

I Danmark har vi to brandklasser. Branddrøje bygningsdele (BD), som er en brandklasse, der skal kunne modstå brand, men som helt eller delvist kan være fremstillet af brændbare materialer. Brandsikre bygningsdele (BS), der skal være fremstillet af ubrændbare materialer. Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå brand, f.eks. betyder BS-120, at konstruktionen er brandsikker i 120 minutter.Branddrøje bygningsdele (BD) er en brandklasse, der skal kunne modstå brand, men som helt eller delvist kan være fremstillet af brændbare materialer. Efter brandklassen angives det tidsrum, som bygningsdelen kan modstå brand, f.eks. betyder BD-120, at konstruktionen er brandsikker i 120 minutter.

Brandklassificeret trapper

Se vores anbefalinger til vedligeholdelse af vores produkter. Læs mere